RSS

SmodBIP

Majątek i gospodarka finansowa

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Podstawą gospodarki finansowej GSTiK:
jest plan finansowy, sporządzony przez Kierownika GSTiK na podstawie budżetu Gminy Biesiekierz.

Majątek GSTiK:
jest własnością Gminy Biesiekierz.

GSTiK prowadzi:
samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków otrzymanychz budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu. GSTiK rozlicza się z dochodów i wydatków oraz z otrzymanych środków na wydatki budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.

Kierownik GSTiK zapewnia:
przy składaniu oświadczeń w zakresie praw i obowiązków finansowych oraz innych zobowiązań tego typu kierowanej Jednostki współudział Głównego Księgowego GSTiK, a w czasie jego nieobecności, osoby przez Głównego Księgowego upoważnionej w zakresie zabezpieczenia w budżecie pokrycia dla planowanych wydatków.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 26.03.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 26.03.2018
Dokument oglądany razy: 833

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw