RSS

SmodBIP

Służby techniczne - Majster

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

W skład komórki służby techniczne, których koordynatorem jest majster, wchodzą:

  • majster,
  • kierowca samochodu towarowo-osobowego,
  • kierowca-operator maszyn specjalnych,
  • kierowca ciągnika,
  • konserwator ogólnobudowlany,
  • elektryk,
  • robotnik do prac ciężkich,
  • pracownik fizyczny.

 

Majster: Ireneusz Drożdżal
tel. stac. +48 943 180 947
tel. kom. +48 504 295 165
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 3 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki służby techniczne i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Koordynowania niezbędnych napraw, konserwacji i remontów obiektów będących mieniem komunalnym Gminy,
2. Nadzorowanie i koordynowanie prac remontowo-budowlanych wykonywanych w placówkach oświatowych, świetlicach wiejskich, placach zabaw, boisk sportowych gminy i innych,
3. Nadzór nad prowadzeniem prac podwykonawców na budowie,
4. Nadzorowanie sposobu wykonania robót (jakość, termin, koszty),
5. Nadzór nad pracownikami fizycznymi,
6. Odbiór wykonanych robót zgodnie z jakościowymi i terminowymi kryteriami oceny,
7. Analiza dokumentacji projektowej,
8. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami (mienia, pojazdów, maszyn),
9. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania - kart drogowych,
10. Rozliczanie kart drogowych,
11. Wydawanie i rozliczanie stanów magazynowych paliwa w przenośnym zbiorniku magazynowym o pojemności 2500 l,
12. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących: awarii oświetlenia, dróg, dowożenia dzieci do szkół,
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

 


 

PODLEGLI PRACOWNICY:

 

Kierowca samochodu towarowo-osobowego
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Właściwe prowadzenie kart drogowych, uzyskiwanie poświadczeń wykonywanych prac, rozliczanie paliwa.
2. Dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego samochodu.
3. Wykonywanie drobnych napraw.
4. Wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z pracy.
5. Zgłaszanie Kierownikowi informacji o usterkach w funkcjonowaniu samochodu.
6. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych.
7. Garażowanie samochodu w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem.
8. Osobiste kierowanie samochodem
9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Kierowca-operator maszyn specjalnych
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Właściwe prowadzenie kart drogowych, uzyskiwanie poświadczeń wykonywanych prac, rozliczanie paliwa.
2. Dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego pojazdu.
3. Wykonywanie drobnych napraw.
4. Wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z pracy.
5. Zgłaszanie Kierownikowi informacji o usterkach w funkcjonowaniu pojazdu.
6. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych.
7. Garażowanie pojazdu w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem.
8. Osobiste kierowanie pojazdem.
9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Kierowca ciągnika
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Wykonywanie prac porządkowych na terenie Gminy Biesiekierz.
2. Transport materiałów budowlanych, w tym materiałów na naprawę dróg.
3. Transport odpadów komunalnych i selektywnej zbiórki.
4. Właściwe prowadzenie kart drogowych, uzyskiwanie poświadczeń wykonywanych prac, rozliczanie paliwa.
5. Dbałość o stan techniczny i czystość powierzonego ciągnika i innych urządzeń.
6. Wykonywanie drobnych napraw.
7. Wykonywanie bieżących przeglądów przed wyjazdem i po powrocie z pracy.
8. Zgłaszanie Kierownikowi informacji o usterkach w funkcjonowaniu ciągnika.
9. Przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych.
10. Garażowanie ciągnika w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem.
11. Osobiste kierowanie ciągnikiem.
12. Właściwe zabezpieczenie powierzonego sprzętu i dbanie o jego stan.
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Konserwator ogólnobudowlany
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, komunikacyjnych, pomieszczeń i obiektów sportowych.
2. Systematyczne wykonywanie remontów bieżących zgłaszanych przez pracowników lub innych jednostek.
3. Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez kierownika.
4. Wykonuje naprawy i usuwa wszelkie usterki zgłoszone przez inne jednostki.
5. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Elektryk
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną.
2. Diagnozowanie i naprawa instalacji, wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja.
3. Konserwacja oraz naprawa oświetlenia drogowego.
4. Naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych.
5. Kładzenie kabli, instalacja oświetlenia.
6. Naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej
7. Wykonywanie innych prac remontowo – budowlanych, nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu, zleconych przez kierownika.
8. Wykonuje naprawy i usuwa wszelkie usterki zgłoszone przez inne jednostki.
9. Dokonywanie konserwacji dróg gminnych.
10. Prace porządkowe w pasie drogowym.
11. Odśnieżanie dróg gminnych i placów publicznych w okresie zimowym
12. Wykaszanie traw przy użyciu kosy spalinowej
13. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Robotnik do prac ciężkich
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Dokonywanie konserwacji dróg gminnych.
2. Prace porządkowe w pasie drogowym.
3. Odśnieżanie dróg gminnych i placów publicznych w okresie zimowym.
4. Selektywna segregacja odpadów.
5. Opróżnianie i wywóz kontenerów na śmieci oraz koszy ulicznych.
6. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.

Pracownik fizyczny (robotnik fizyczny), robotnik gospodarczy
Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Dokonywanie konserwacji dróg gminnych.
2. Prace porządkowe w pasie drogowym.
3. Odśnieżanie dróg gminnych i placów publicznych w okresie zimowym.
4. Selektywna segregacja odpadów.
5. Opróżnianie i wywóz kontenerów na śmieci oraz koszy ulicznych.
6. Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia.
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 04.04.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 03.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 495

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw