RSS
SmodBIP

PRZETARGI - OGŁOSZENIA


Zakup ciągnika

Typ ogłoszenia: przetarg podlegający Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 31.03.2020 10:10
Termin składania ofert: 10.04.2020 00:00
Status: po terminie składania ofert, rozstrzygnięty

Organizator: Gminne Służby Techniczne i Komunalne
Osoba upoważniona do kontaktów:
Jan Rodak, adres e-mail: gstik@biesiekierz.eu,
tel. +48 94 3180948 lub +48 505 785 405 / faks +48 94 3180 947
Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76–039 Biesiekierz 103

Pliki do pobrania:

 


Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu publicznym tylko online

Informujemy, że otwarcie ofert w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą się odbywać poprzez transmisję online, w terminach zgodnych z ogłoszonymi dla każdego postępowania.

Transmisja sesji otwarcia ofert będzie dostępna pod adresem:
https://www.youtube.com/user/GazetaGminna/live

Zapisane transmisje dostępne są pod adresem:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoQaWHM1YRlIaaSiZUqPWnF3fJDHd392i

Transmisja otwarcia ofert w Internecie, w sytuacji zagrożenia epidemicznego, zapewnia dostęp do czynności otwarcia ofert i w ocenie UZP, w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 ustawy Pzp
„Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia”

Komunikat UZP
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 31.03.2020 10:10
Wersje archiwalne tej informacji
Dokument oglądany razy: 266
Podlega Ustawie