RSS
SmodBIP

PRZETARGI - OGŁOSZENIA


Remont kanalizacji deszczowej na ul. Jesionowej w m. Stare Bielice

Typ ogłoszenia: nie podlegające Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Data ogłoszenia: 14.12.2021 12:05
Termin składania ofert: 16.12.2021 00:00
Status: po terminie składania ofert, rozstrzygnięty

Organizator: Gminne Służby Techniczne i Komunalne
Nr sprawy: GSTiK.K.21.6.2021.KK
Osoba upoważniona do kontaktów:
Jan Rodak, adres e-mail: gstik@biesiekierz.eu,
tel. +48 94 3180948 lub +48 505 785 405 / faks +48 94 3180 947
Gminne Służby Techniczne i Komunalne, 76–039 Biesiekierz 103

Pliki do pobrania:

 

Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 14.12.2021 12:05
Wersje archiwalne tej informacji
Dokument oglądany razy: 144
Nie podlega Ustawie