RSS
SmodBIP
UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 10.06.2020.
Zobacz aktualną wersję tej strony.

Zmiany wprowadzono z powodu:
Zaktualizowano zgodnie ze zmianami w regulaminie

Stanowisko ds. dróg cmentarzy przystanków

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Aneta Łazuka
tel. +48 943 180 947
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.
2. Przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie umów-dzierżaw na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną.
3. Przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie zezwoleń na korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz.
4. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami (mienia, pojazdów, maszyn).
5. Sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie energii i dróg.
6. Prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania - kart drogowych.
7. Sporządzanie informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Sporządzanie deklaracji podatku od środków transportowych.
9. Sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości.
10. Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS: zebranie oświadczeń o dochodach, wydawanie i przyjmowanie wniosków o dopłaty z ZFŚS.
11. Prowadzenie ksiąg cmentarnych.
12. Prowadzenie szczegółowej ewidencji opłat za miejsca grzebalne.
13. Prowadzenie dziennika korespondencji.
14. Wysyłka korespondencji.
15. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących: awarii oświetlenia, dróg, dowożenia dzieci do szkół.
16. Współpraca z urzędem gminy w prowadzeniu prac inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
17. Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 10.06.2020
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument BIP z dnia: 10.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 396
Wersja do druku