RSS

SmodBIP

Likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych - wygaszenie zezwoleń, zmiana stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu/niach na sprzedaż napojów alkoholowych

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy
Wniosek o likwidację punktu sprzedaży napojów alkoholowych – wygaszenie zezwoleń / o zmianę stanu faktycznego i prawnego do danych zawartych w zezwoleniu/niach na sprzedaż napojów alkoholowych.
Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży jest zgłaszanie organowi zezwalającemu - zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

2. Opłaty
Za wydanie decyzji wygaszającej zezwolenia lub decyzji zmieniającej stan faktyczny lub prawny w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży/ poza miejscem sprzedaży – nie pobiera się opłat.

3. Miejsce złożenia
Wniosek należy składać w Ewidencji Działalności I piętro pok.16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz - główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności
Gospodarczej, tel. 094 3180 958.

5. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – zezwolenia – 14 dni, za pośrednictwem organu który wydał zezwolenie.

7. Podstawa prawna

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 17.10.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 17.10.2022
Dokument oglądany razy: 413

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw