RSS

SmodBIP

Wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych,
2) protokół przeprowadzonej inwentaryzacji zapasów napojów alkoholowych.

2. Opłaty:
1) Opłata za zezwolenie wynosi:
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.
3) Opłatę można dokonać na rachunek bankowy
PKO Bank Polski nr 06 1020 2791 0000 7502 0344 1706.

3. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok.16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia do 1 miesiąca.

6. Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 16.12.2022
Dokument oglądany razy: 940

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw