RSS

SmodBIP

Zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1.Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym
2) Załączniki do wniosku:

 • kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy,
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonywanego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach,
 • cennik,

3) Wykaz pojazdów z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

2. Opłaty:
1) Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób – przewozy regularne na obszarze gminy pobiera się opłatę w wysokości:

 • 100 zł. – gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 1 roku
 • 150 zł. – gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 2 lat
 • 200 zł. – gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 3 lat
 • 250 zł. – gdy okres ważności zezwolenia wynosi do 4 lat
 • 300 zł. – gdy okres ważności wynosi do 5 lat

2) Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Opłaty można dokonać na rachunek bankowy
PKO Bank Polski nr 63 1020 2791 0000 7602 0344 1698
(z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata za zezwolenie – transport regularny)

3. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Biesiekierzu - Ewidencji Działalności Gospodarczej
I piętro pok.16 w godz. urzędowania

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz - główny specjalista GSTiK
I piętro pokój nr 16 w godz. urzędowania
tel. 094 3180 958.

5. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni.

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – zezwolenia – 14 dni, za pośrednictwem organu który wydał zezwolenie

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( D.U. z 2021 r. poz. 919 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (D.U. z 2013 r. poz. 567 t.j. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D.U. z 2021 r. poz. 1371 t.j. z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (D.U z 2018 r. poz. 202 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (D.U. z 2021 r. poz. 1220 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów (D.U. 2013 r. poz. 713 z późn. zm.).

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 20.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 20.12.2022
Dokument oglądany razy: 395

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw