RSS

SmodBIP

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wygaszenie decyzji wygaszającej zezwolenia na wykonywanie regularnych/regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym
2) Do wniosku należy dołączyć zezwolenie wnioskowane do wygaszenia.

2. Opłaty
Za wydanie decyzji wygaszającej zezwolenia na wykonywanie przewozu osób – przewozy regularne opłata wynosi 10 zł. – opłata skarbowa
Opłaty można dokonać na rachunek bankowy
PKO Bank Polski nr 63 1020 2791 0000 7602 0344 1698
(z zaznaczeniem tytułu wpłaty: opłata skarbowa za decyzję wygaszającą zezwolenie na – transport regularny)

3. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy w Biesiekierzu - Ewidencji Działalności Gospodarczej
I piętro pok.16 w godz. urzędowania

4. Osoba do kontaktu
Natalia Leśniewicz - główny specjalista GSTiK
I piętro pokój nr 16 w godz. urzędowania
tel. 094 3180 958.

5. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni

6. Tryb odwoławczy
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie. Termin wniesienia odwołania od decyzji – zezwolenia – 14 dni, za pośrednictwem organu który wydał zezwolenie.

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym ( D.U. z 2021 r. poz. 919 t.j. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (D.U. z 2013 r. poz. 567 t.j. z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (D.U. z 2021 r. poz. 1371 t.j. z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (D.U z 2018 r. poz. 202 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (D.U. z 2021 r. poz. 1220 t.j.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów tych dokumentów (D.U. 2013 r. poz. 713 z późn. zm.).

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 20.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 20.12.2022
Dokument oglądany razy: 375

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw