RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 29.12.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Stanowisko ds. kadr i płac, windykacji, cmentarzy

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Magdalena Józefowicz
tel. +48 943 180 947
e-mail: gstik.place@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio bezpośrednio głównemu księgowemu.

Do zakresu uprawnień i obowiązków w szczególności należy:
a) sporządzanie list płac: naliczenie wynagrodzeń, zasiłków, innych świadczeń,
b) terminowe naliczanie, rozliczanie i przekazywanie wpłat PPK do instytucji finansowych, oraz prowadzenie i archiwizacja dokumentacji PPK,
c) przygotowanie dokumentacji wewnętrznej i wzorów dokumentów z zakresu PPK,
d) prowadzenie spraw z zakresu PPK,
e) przygotowanie przelewów w systemie bankowym,
f) zgłaszanie, zmiana i wyrejestrowanie z ZUS,
g) sporządzanie poleceń księgowania z list płac,
h) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i ich korekt z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych,
i) naliczanie i terminowe przekazanie składek ZUS , podatków, składek PFRON,
j) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
k) sporządzanie wniosków i ich rozliczenie w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
l) sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie kadr i płac,
m) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych oraz spraw kadrowych pracowników, w tym kart ewidencji czasu pracy,
n) kierowanie pracowników na badania i szkolenia BHP,
o) naliczanie należnych odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
p) obsługa grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
q) wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
r) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
s) wystawianie faktur oraz prowadzenie szczegółowej ewidencji opłat za miejsca grzebalne oraz wjazdów na cmentarz,
t) prowadzenie ksiąg cmentarnych oraz ewidencji pochowań,
u) windykacja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych,
v) obsługa interesantów w zakresie świadczonych usług,
w) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika”.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 29.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 29.12.2022
Dokument oglądany razy: 776

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw