RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 29.12.2022
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Stanowisko ds. dróg oraz przystanków

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Aneta Łazuka
tel. +48 943 180 947
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Zakres uprawnień i obowiązków:
1) przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną,
2) przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie umów-dzierżaw na zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych i umieszczenie urządzeń niezwiązanych z ich budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną,
3) przyjmowanie, sprawdzenie kompletności wniosków i przygotowanie zezwoleń na korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biesiekierz,
4) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami (mienia, pojazdów, maszyn),
5) sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie energii i dróg,
6) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania - kart drogowych,
7) sporządzanie informacji w zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) sporządzanie deklaracji podatku od środków transportowych,
9) sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
10) prowadzenie dziennika korespondencji,
11) wysyłka korespondencji,
12) przygotowanie i zamieszczanie ogłoszeń o sprzedaży drewna,
13) przyjmowanie i sprawdzanie kompletności wniosków o sprzedaży drewna, przygotowanie umów o sprzedaży drewna „na pniu” tj. pozyskanego kosztem i staranie nabywcy,
14) wystawianie faktur na sprzedaż drewna zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie szczegółowej ewidencji sprzedanego drewna,
15) współpraca z urzędem gminy w prowadzeniu prac inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
16) wystawianie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
17) rejestracja i wystawianie kart odpadów w systemie BDO,
18) przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń, dotyczących oświetlenia drogowego na terenie Gminy Biesiekierz,
19) prowadzenie spraw związanych z oświetleniem drogowym na terenie Gminy Biesiekierz,
20) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika”.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 29.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 29.12.2022
Dokument oglądany razy: 1 600

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw