RSS

SmodBIP

Stanowisko ds. CEIDG

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Natalia Leśniewicz
tel. +48 943 180 958
e-mail: ewidencja@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Urząd Gminy w Biesiekierzu, 76-039 Biesiekierz 103
Piętro I, pokój nr 16 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Zakres uprawnień i obowiązków:
1. Przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o wpis do systemu CEIDG.
2. Przyjmowanie wniosków, wprowadzenie zezwoleń i koncesji do systemu CEIDG, cofnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
3. Przyjmowanie poprawnie wypełnionych rocznych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.
4. Przygotowanie dokumentacji w celu wydania decyzji o wygaszeniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
5. Przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych, regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zmian tych zezwoleń, wniosków o wygaszanie tych zezwoleń oraz wprowadzanie tych zezwoleń do systemu CEIDG. 6. Przejmowanie akt i prowadzenie składnicy akt.
7. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez Kierownika.


 

CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJOpublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 27.04.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 03.04.2018
Dokument oglądany razy: 1 494

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw