RSS

SmodBIP

Statut i regulaminy

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Gminne Służby Techniczne i Komunalne (w skrócie GSTiK) są jednostką organizacyjną Gminy Biesiekierz.

Obszarem działania jest Gmina Biesiekierz.

GSTiK jest jednostką budżetową Gminy Biesiekierz:

  • nadzór nad działalnością GSTiK sprawuje Wójt Gminy Biesiekierz,
  • Gmina Biesiekierz zapewnia środki finansowe na realizacją zadań własnych gminy realizowanych przez GSTiK, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki finansowe na ich utrzymanie i wynagrodzenie dla pracowników.

Jednostką kieruje Kierownik.

GSTiK składają się z dwóch komórek:

  • administracja,
  • służby techniczne.

 


Statut:

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 


Zarządzenia:

 


Schemat organizacyjny:

 Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 25.06.2024
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 29.12.2022
Dokument oglądany razy: 1 691

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw