RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 03.04.2018
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

KIEROWNIK GSTiK

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Funkcję Kierownika GSTiK sprawuje: Jan Rodak
tel. +48 943 180 948
tel. kom. +48 505 785 405
e-mail: gstik@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy Biesiekierz.

Do obowiązków i uprawnień Kierownika GSTiK należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy GSTiK;
 2. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach powierzonych GSTiK na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Biesiekierz;
 3. realizowanie celów i zadań GSTiK w tym poleceń Wójta Gminy Biesiekierz.

Kierownik działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Biesiekierz.
Wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Wójt Gminy Biesiekierz.
Kierownik odpowiada przed Wójtem Gminy za właściwą realizację przypisanych GSTiK celów i zadań oraz za prawidłową realizację przypisanych GSTiK środków finansowo - rzeczowych.

Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników GSTiK i wykonuje czynności pracodawcy za GSTiK.
Kierownik określa szczegółową strukturę organizacyjną GSTiK oraz liczbę etatów w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta.

Do kompetencji Kierownika w szczególności należy:

 • zapewnienie właściwej organizacji pracy jednostki,
 • podejmowanie decyzji w zakresie gospodarki finansowej, kadrowej i płacowej jednostki,
 • dyscyplina pracy,
 • wydawanie zarządzeń, decyzji, pism okólnych, wytycznych i innych aktów prawnych i pism,
 • opracowania rocznych planów działalności jednostki i przedstawianie projektów budżetu,
 • dyspozycje w zakresie wydatków w oparciu o plan finansowy zakładu,
 • tworzenie funduszu środków specjalnych i planowanie wydatków tych środków,
 • akceptowanie sprawozdań sporządzonych przez jednostkę,
 • wydawanie delegacji,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami niezbędnych środków do funkcjonowania i rozwoju jednostki,
 • występowanie z inicjatywą podjęcia uchwał przez Radę lub Wójta,
 • prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucją należności jednostki,
 • występowania w charakterze pełnomocnika jednostki w postępowaniu sądowym, administracyjny oraz przed innymi organami orzekającymi.

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 03.04.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 20.03.2018
Dokument oglądany razy: 1 633

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw