RSS
SmodBIP
UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 08.06.2021.
Zobacz aktualną wersję tej strony.

Zmiany wprowadzono z powodu:
Zaktualizowano zgodnie ze zmianami w regulaminie

Stanowisko ds. kadr i płace

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Magdalena Józefowicz
tel. +48 943 180 947
e-mail: gstik.place@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Do zakresu uprawnień i obowiązków w szczególności należy:
a) sporządzanie list płac: naliczenie wynagrodzeń, zasiłków, innych świadczeń,
b) przygotowanie przelewów w systemie bankowym,
c) zgłaszanie, zmiana i wyrejestrowanie z ZUS,
d) sporządzanie poleceń księgowania z list płac,
e) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych i ich korekt z zakresu ubezpieczeń społecznych, podatków i innych,
f) naliczanie i terminowe przekazanie składek ZUS, podatków, składek PFRON,
g) naliczanie należnych odpisów na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
h) prowadzenie spraw związanych z ZFŚS: zebranie oświadczeń o dochodach, wydawanie i przyjmowanie wniosków o dopłaty z ZFŚS,
i) wystawianie zaświadczeń o zarobkach,
j) sporządzanie wniosków i ich rozliczenie w zakresie zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
k) zajmowanie się sprawami kadrowymi pracowników jednostki w tym:
- prowadzenie akt osobowych pracowników,
- ewidencji urlopów,
- prowadzenie ewidencji czasu pracy,
l) sporządzanie sprawozdań GUS i innych w zakresie kadr i płac,
m) sporządzanie rozliczeń rocznych do Urzędu Skarbowego,
n) kierowanie pracowników na badania i szkolenia BHP,
o) wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.06.2021
Wersja aktualna tej strony
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument BIP z dnia: 08.06.2021
Dokument oglądany razy: 501
Wersja do druku