RSS

SmodBIP

Główny księgowy

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Kontakt: Alicja Hermanowicz
tel. +48 943 180 371
e-mail: gstik.finanse@biesiekierz.eu
Miejsce przyjmowania interesantów:
Parter, pokój nr 1 w godzinach urzędowania
Podległość:
wchodzi w skład komórki administracyjnej i podlega bezpośrednio pod Kierownika GSTiK.

Do zakresu uprawnień i obowiązków w szczególności należy:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli:
- zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
- kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
d) prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych,
e) podpisywanie w imieniu jednostki wszelkich zaświadczeń dotyczących spraw finansowych wymagających podpisu głównego księgowego,
f) nadzorowanie prawidłowości i rzetelności rozliczenia inwentaryzacji środków majątkowych,
g) współpraca, koordynowanie zadań oraz zapewnienie przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektów planów finansowych,
h) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej (dekretowanie, rozliczanie, księgowanie dochodów i wydatków budżetowych),
i) prowadzenie księgowania Funduszu Świadczeń Socjalnych.Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 08.06.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 08.06.2021
Dokument oglądany razy: 1 583

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw