RSS

SmodBIP

Drogi publiczne

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. dróg

 

Informacja dotycząca dróg publicznych.

Podstawa prawna:

Opłaty:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/157/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie wysokości opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych gminy Biesiekierz
Zgodnie z treścią art. 1, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega w/w opłacie w wysokości 17,00zł

Wnioski:
1. Wniosek o wydanie zgody na zaprojektowanie w pasie drogowym drogi gminnej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych (format PDF, format DOC)
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (format PDF, format DOCX)
3. Wniosek na usytuowanie ogrodzenia (format PDF, format DOCX)
4. Wniosek o wydane zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu (format PDF, format DOC)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w Biesiekierzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Miejsce składania dokumentów:
Gminne Służby Techniczne i KomunalneOpublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 14.07.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 08.12.2021
Dokument oglądany razy: 1 807

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw