RSS

SmodBIP

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. CEiDG

 

1. Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
1) wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych,
2) kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Opłaty:
1) Opłata za wydanie zezwolenia jednorazowego wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.
2) Opłatę można dokonać na rachunek bankowy
PKO Bank Polski nr 06 1020 2791 0000 7502 0344 1706.

3. Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty można należy składać w Ewidencji Działalności Gospodarczej I piętro pok. 16 w budynku Urzędu Gminy w Biesiekierzu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

4. Osoba do kontaktu:
Natalia Leśniewicz – główny specjalista GSTiK – I piętro pokój nr 16 Ewidencji Działalności Gospodarczej, tel. 094 3180958.

5. Sposób i termin załatwienia:
Wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych do 1 miesiąca:

6. Tryb odwoławczy:
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie.
Termin wniesienia odwołania od decyzji - 14 dni, za pośrednictwem Wójta Gminy Biesiekierz.

7. Podstawa prawna:

 Opublikował: Witold Patan
Publikacja dnia: 16.12.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Natalia Leśniewicz
Dokument z dnia: 16.12.2022
Dokument oglądany razy: 870

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw