RSS

SmodBIP

UWAGA:
To jest WERSJA ARCHIWALNA strony z dnia 14.07.2023
może zawierać nieaktualne informacje i nieprawidłowe odnośniki!

Zobacz aktualną wersję tej strony.

Drogi niepubliczne

Gminne Służby Techniczne i Komunalne
76-039 Biesiekierz 103

 

Realizacja zadania:
Stanowisko ds. dróg

 

Informacja dotycząca dróg niepublicznych

Podstawa prawna:

Opłaty:
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 267/14 Wójta Gminy Biesiekierz z dnia 25 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością oraz we władaniu Gminy Biesiekierz
Zgodnie z treścią art. 1, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 16 listopada o opłacie skarbowej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega w/w opłacie w wysokości 17,00zł

Wnioski (format PDF, format DOCX):
Zał. 1 Wniosek o wydanie zgody na zaprojektowanie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch u drogowego
Zał. 2 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Zał. 3 Wwzór umowy dzierżawy części działki (pasa drogowego), stanowiącej drogę gminna wewnętrzną na czas wykonywania prac budowlanych
Zał. 4 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz prawa dysponowania nieruchomością na czas trwania inwestycji
Zał. 5 Wzór umowy dzierżawy części działki (pasa drogowego), stanowiącej drogę gminną wewnętrzną, w celu umi
eszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi
Zał. 6 Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi wewnętrznej reklamy
Zał. 7 Wniosek o wydanie zgody na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi wewnętrznej
Zał. 8 Zawiadomienie o awarii w drodze

Pozostałe wnioski
1. Wniosek o zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej (format PDF, format DOC)
2. Wniosek na usytuowanie ogrodzenia (format PDF, format DOC)
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na wjazd pojazdów o tonażu większym od 3,5 t, 5 t, 10 t (format PDF, format DOC)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego:
- do 1 miesiąca
- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w Biesiekierzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce składania dokumentów:
Gminne Służby Techniczne i KomunalneOpublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 14.07.2023
Wytwarzający/Odpowiadający: Jan Rodak
Dokument z dnia: 27.07.2020
Dokument oglądany razy: 1 197

Wersja do druku
Logo epuap - katalog spraw